02 червня 2021 року в Житомирському обласному ліцеї Житомирської обласної ради відбулася конференція «Школа становлення відповідального громадянина. Авторська модель Людмили Корінної».

На зустрічі були присутні науковці та педагогічний колектив ліцею.

Усіх присутніх привітала директор ліцею Корінна Людмила Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, автор педагогічної моделі «Школа становлення відповідального громадянина»: цільові орієнтації, система та умови діяльності, технологічні підходи» презентувала тему «НАУКОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЛІЦЕЮ З РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ «ШКОЛА СТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА». «Виховання громадянина, відповідального не тільки за себе, а й за розвиток і добробут конкретної громади, держави є об’єктивною необхідністю, що випливає з бачення кінцевих цілей освітнього процесу, коли результатом його стає цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення; патріот з активною громадською позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення». Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2017 року №79 Житомирський обласний ліцей входить до базових навчальних закладів дослідження «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України на 2017-2021 роки», за темою: «Ліцей – авторський навчальний заклад «Школа становлення відповідального громадянина»». Практика інноваційного розвитку моделі авторської школи ліцею, спрямована на виховання успішного та конкурентоспроможного учня – громадянина нашої держави та професійного зростання вчителя у контексті практичної реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» представлена у науково-методичному посібнику «Авторська школа в Україні», що схвалена комісією з питань інноваційної діяльності й дослідно-ескпериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 03.01.2018 року прийнято рішення зареєструвати авторське право на Науковий твір «Авторська модель «Школа становлення відповідального громадянина»; автор: Корінна Людмила Віталіївна (свідоцтво №75769).

Мета Школи становлення відповідального громадянина – сформувати особистість, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі в житті суспільства. Тому діяльність в освітньому просторі ліцею Школи реалізовує важливі суспільні функції як на рівні особистості, так і на рівні суспільства» , - сказала Людмила Віталіївна.

Також до слова були запрошені рецензенти:

  • Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, директор Львівського науково - практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;
  • Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка;
  • Косигіна Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки й андрагогіки.

Доповідь готували і педагоги ліцею:

  • Шевчук Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка «Національно-патріотичне виховання як комплексна система заходів формування високої патріотичної свідомості молодого покоління»;
  • Преснякова Наталія Петрівна,учитель-методист історії, заслужений учитель України «Формування громадянських компетентностей учнів ліцею шляхом педагогіки співробітництва в авторській школі»;
  • Лознюк Анжела Леонідівна, учитель-методист української мови й літератури «Значущість етнічної культури та регіональних особливостей для повноцінного виховання обдарованості особистості»;
  • Кондратюк Ольга Миколаївна,учитель української мови й літератури «Вивчення культурологічних основ сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій як засіб формування громадянської компетентності»;
  • Євдокимова Наталія Василівна,учитель предмету «Мистецтво» «Мистецтво як вагомий засіб впливу на становлення відповідального громадянина»;
  • Шпінь Валентина Валентинівна,вихователь ліцею «Формування громадянської культури та патріотизму учнів у позаурочний час».

Останні новини