19 – 20 жовтня 2018 р. на базі комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-iнтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення системи розвитку, саморозвитку та самореалізації творчої обдарованої особистості педагога та ліцеїста в умовах інноваційного закладу освіти». Фотогалерея заходу

До органiзацiйного комiтету конференції ввiйшли педагогiчнi працiвники лiцею – iнтернату:

 1. Корінна Л.В. – голова ОК, директор ліцею-інтернату, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, вчитель-методист математики;
 2. Калачова Л.В. – відповідальний секретар ОК, заступник директора з навчально-виховної роботи, заслужений учитель України, вчитель-методист математики;
 3. Кучинська С.А. – заступник директора з навчальної роботи, вчитель- методист математики;
 4. Пироговська В.Я. – заступник директора з виховної роботи, вчитель математики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший учитель;
 5. Савчук О.В. – голова методичної комісії вихователів, кураторів, керівників гуртків, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;
 6. Преснякова Н.П. – голова методичної комісії вчителів історії, правознавства та географії, вчитель-методист історії та правознавства;
 7. Левончук Н.О. – голова методичної комісії вчителів біології, хімії та фізики, вчитель-методист хімії;
 8. Яремчук Ю.В. – голова методичної комісії вчителів фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни», вчитель фізичної культури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;
 9. Головіна В.Л. – голова методичної комісії вчителів іноземної мови вчитель-методист англійської мови;
 10. Єлісеєва В.В. – голова методичної комісії вчителів математики, економіки, інформатики, вчитель-методист математики;
 11. Рассохіна Л.Р. – голова методичної комісії вчителів української мови, літератури та зарубіжної літератури, вчитель-методист української мови та літератури;
 12. Сірик О.О. – практичний психолог ліцею–інтернату;
 13. Шевченко Н.А. - вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури ліцею–інтернату, кваліфікаційна категорія "спеціаліст";
 14. Нестерчук С. I. – голова профспiлкового комIтету, вчитель - методист математики.

Для обговорення на конференції пропонувались такі питання:

 1. Створення розвиваючого освітнього простору як запорука розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей педагогів та учнів.
 2. Варіативність технологій і методик організації освітнього процесу залежно від пізнавальних здібностей його учасників.
 3. Педагогіка партнерства – формування сучасного стилю педагогічного мислення, готовності вчителя й учня, батьківської громадськості та соціальних інститутів співпрацювати в інноваційному режимі.
 4. Соціально-психологічний супровід становлення та розвитку творчого потенціалу учасників освітнього процесу з метою надання їм індивідуальної психологічної підтримки.
 5. Розвиток учнівського самоврядування – дієва спрямованість на діалогічну взаємодію, взаємоповагу та відповідальність.
 6. Професійна компетентність й педагогічна майстерність учителя та його функціональна ефективність.
 7. Демократичне освітнє середовище закладу освіти та його вплив на становлення відповідального громадянина.

Розпочався захід урочистим відкриттям конференції. Лiцеїсти 10-Л класу привiтали усiх "Освітянським репом". Автором тексту є Рассохiна Л. Р.

З вітальним словом виступила кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри соціальної педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, заслужений працiвник освiти, відмінник освіти України, директор КЗ «Житомирський обласний ліцей-iнтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради Людмила Вiталiївна Корінна, яка побажала присутнім успіхів, продуктивної роботи й наснаги.

Конференція проходила у формі двох пленарних засідань та дискусiйних платформ, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні.

В ній узяли участь: Юрій Іванович Завалевський – перший заступник директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти; Дубасенюк Олександра Антонівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, почесний академік НАПН України Президент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся", заслужений працівник освіти України; Кириленко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти; Сейко Наталія Андріївна, проректор з наукової та міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор; Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, віце-президент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"; Кіян Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча сектором експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"; Липовецька Ольга Григорівна, заступник начальника управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації; Андрійчук Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри методики викладання навчальних предметів КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

У першому пленарному засiданнi виступили: Корінна Людмила Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, директор комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" ,заслужений працівник освіти України: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ; Кириленко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти": ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ; Сейко Наталія Андріївна, проректор з наукової та міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор: ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ДОСВІД СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ; Проценко Г.О. кандидат педагогічних наук, заступник директора Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка: ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ-АКМЕОЛОГА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ; Пироговська Вікторія Ярославівна, заступник директора ліцею-інтернату з виховної роботи: РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ - ДІЄВА СПРЯМОВАНІСТЬ НА ДІАЛОГІЧНУ ВЗАЄМОДІЮ, ВЗАЄМОПОВАГУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ; Преснякова Наталія Петрівна, вчитель-методист історії та правознавства КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради, відмінник освіти України: ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ НА УРОКАХ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС; Сірик Ольга Олегівна, практичний психолог КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради: РОЗВИТОК ЦІННІСНОГО САМОСТАВЛЕННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЛІЦЕЇСТА; Рассохіна Людмила Ростиславівна, вчитель-методист української мови та літератури КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради: ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ.

У другому пленарному засiданнi виступили: Дубасенюк Олександра Антонівна – доктор педагогічних наук, почесний академік НАПН України, професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, президент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, заслужений працівник освіти України: ПІДГОТОВКА КРЕАТИВНОГО ПЕДАГОГА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ; Кіян Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча сектором експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти: ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ; Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся: ВПЛИВ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ; Липовецька Ольга Григорівна, заступник начальника управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації: РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ; Андрійчук Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри методики викладання навчальних предметів КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради: МЕТОДИЧНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕСТОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Учасники та гості конференції ставили запитання, які виникали під час презентацій, та отримували на них детальні роз'яснення та відповіді. Вихователi лiцею – iнтернату представили учасникам науково-практичної конференції вишиту карту Житомирщини. Атмосфера заходу була дружньою та сприяла цікавій дискусії. Результати конференції будуть висвітлені в електронному науково-методичному журналі «Житомирщина Педагогічна» комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти » Житомирської обласної ради. За результатами роботи науково практичної конференції буде видана інформаційно методична збірка наукових праць.

Останні новини

 • І знову зустріч з науковцями

  І знову зустріч з науковцями

  Докладніше...
 • Останній дзвоник 2021

  Останній дзвоник 2021

  Докладніше...
 • Конференція «Школа становлення відповідального громадянина. Авторська модель Людмили Корінної»

  Конференція «Школа становлення відповідального громадянина. Авторська модель Людмили Корінної»

  Докладніше...
 • Дружній візит Васяновича Григорія Петровича

  Дружній візит Васяновича Григорія Петровича

  Докладніше...
 • ХІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» й виставка освіти за кордоном «World Edu»

  ХІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» й виставка освіти за кордоном «World Edu»

  Докладніше...
 • СВЯТКУВАННЯ ЮВІЛЕЮ ЛІЦЕЮ

  СВЯТКУВАННЯ ЮВІЛЕЮ ЛІЦЕЮ

  Докладніше...