Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 

Метою атестації є: стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є: відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв лiцею, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Украниї вiд 06.10.2010 р. №930 (зi змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства освiти i науки Украниї №1135 вiд 08.08.2013 року), на пiдставi рiшення атестацiйної комiсiї лiцею – iнтернату (протокол №5 вiд 29.03.2019 р.) 29 березня у комунальному закладi «Житомирський обласний ліцей – інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради  відбулось підсумкове засідання атестаційної комісії.   Учителi, що атестувалися, презентували  досвід роботи та результативність професійної діяльності в міжатестаційний період у виглядi електронної презентацiї.

Педагогічний колектив вітає колег та бажає творчих злетів у педагогічній кар’єрі та в особистому житті.

Останні новини

 • І знову зустріч з науковцями

  І знову зустріч з науковцями

  Докладніше...
 • Останній дзвоник 2021

  Останній дзвоник 2021

  Докладніше...
 • Конференція «Школа становлення відповідального громадянина. Авторська модель Людмили Корінної»

  Конференція «Школа становлення відповідального громадянина. Авторська модель Людмили Корінної»

  Докладніше...
 • Дружній візит Васяновича Григорія Петровича

  Дружній візит Васяновича Григорія Петровича

  Докладніше...
 • ХІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» й виставка освіти за кордоном «World Edu»

  ХІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» й виставка освіти за кордоном «World Edu»

  Докладніше...
 • СВЯТКУВАННЯ ЮВІЛЕЮ ЛІЦЕЮ

  СВЯТКУВАННЯ ЮВІЛЕЮ ЛІЦЕЮ

  Докладніше...